Yönergeler
 

 

2006 TÜRKİYE TAKLACI GÜVERCİNLER PERFORMANS YARIŞMASI

Kurallar:

1) Yarışma bedeli 50 YTL dir. Bu ücret 30 YTL müracaat sırasında katılım, 20 YTL uçuş günü uçuş ücreti olarak tahsil edilecektir Yarışmaya kuş hazırlayamayan arkadaşlarımız uçuş ücretini ödemek durumunda kalmayacaklardır.
2) Turnuvaya katılan arkadaşlardan bazılarının yerleri müsait olmayabilir. Bu nedenle kuş sahibi davet etmediği sürece kuş seyretmeye seyirci gelemez. Hakem heyetinde bulunan; Başkan , hakemler, gözlemci, mahalle sorumlusu ve hakem heyetince tespit edilen bir seyirci (sıralamadaki birinci) kuşun uçacağı adrese giderler.
3) Uçurulan kuşta renk, paça, kanat ve kuyruk güzelliği önemli değildir. Mühim olan oyunudur.
4)Yarışmacı kuşu uçuracağı günü bir gün önceden hakem heyetine haber verir. Aksi taktirde hakkını kaybeder.
5) Uçurulan kuşta eke ve yavru tartışması yapılmaz ancak, eğer iki kuş aynı puanı alırsa eke kuş tercih edilir.
6) Uçan kuş başka bir yerde tekrar uçurulamaz. Aksini yapanlar diskalifiye edilirler.
7) Kuş uçarken altına uçmayacak en az on tane kuş çıkartılacaktır. Uçan kuşun yanına yerden başka bir kuş kalkarsa veya kaçaktan kuş gelirse, çift uçtuğu esnada yaptığı seferler sayılmayacak ve bu durum 25 dakikaya geçerse kuş yarışmadan ihraç edilecektir.
8)Uçan kuş 10 dakika içinde inerse, kanatlarını ısıtmadığını dikkate alınacak ve hemen tekrar uçurulacaktır. Aynı şekilde inerse o kuş hakkını kaybetmiş olacaktır.
9) Aynı evde 2 kuş yarışma bedellerinin ödenmesi koşuluyla uçurulabilir.
10) Kuşun puan alabilmesi için kendi hedefine takriben 3 metrelik mesafeden en az on metrelik sefer yapması gerekmektedir.
11) Kuş eğer 40 dakikayı doldurmadan konarsa hakkını kaybedecektir.
12) Bir saat içerisinde puan alacak şekilde oyun yapmayan kuş hakkını kaybeder. Hakem heyeti kuşun inişini beklemek zorunda değildir.
13) Hedef merkez alındığında 25 metre uzağa inen kuş sadece “ İniş puanı” alamaz.
14) Kuş oynadıktan sonra evine inmez kaybolursa sefer puanlarını alır fakat artistik puanlardan konuş puanı alamaz.
15) Kuş göz önünde uçarken bir kazaya uğrarsa (Atmaca alır, tele çarpar, tersleyip ölürse vs.)
A) Kuş sahibi isterse, kaza anına kadar ki puanlar değerlendirilir.
B) Kuş sahibi isterse, başka kuş uçurabilir. (İkinci kuşun uçuş gününü ve saatini hakem heyeti belirleyecektir.)
16) 14 ve 15. maddeler haricinde, Yarışma günü kuş uçup indikten sonra, kuşun oyun performansından hoşnut kalmayan kuş sahibi isterse yarışma bedeli olan 50 YTL yi bir kez daha ödeyerek 2 gün içerisinde o kuşu bir kez daha uçurabilme hakkına sahip olacaktır.
17) Kuşun uçacağı havanın “Kuşun uçmasına elverişli olup, olmadığını” hakem heyeti karar verecektir. Erteleme gününün ve saatini yine hakem heyeti belirleyecektir.
18)Yarışmacı kuşu belirtilen saatte uçurmak zorundadır. Hakem heyetinin geldiği anda havada başka bir kuş varsa ve 10 dakika içerisinde inmez ise kuş yarışma dışı kalacaktır.
19) Kuşun uçacağı evde hiç kimse küfürlü ve yüksek sesle konuşmayacaktır. Kuş havadayken ve indikten sonra hiç kimse kuş hakkında yorum yapmayacaktır. Yarışmacının da onayı alınarak verilen puan hakkında dedikodu yapılmayacaktır. İtiraz ve şikayetler direkt olarak o anda hakem heyetiyle konuşulacaktır.

PUANLAMA TABLOSU

  

 

SAMSUN SERİNOFİL DERNEĞİ 2006 PUANLAMASI

Genel Kurallar :

Festival tarihleri ve katılım ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir.Belirlenen süre içerisinde katılım ücretini yatırmayanlar yarışmaya katılamazlar.  

Her üye azami 3 kuş ile yarışmaya katılabilir.

Festivale katılacak kuşların yavruluk tüylerini değiştirmiş olması zorunludur.  

Kuşlarda renk ve paça özelliklerine bakılmaz..     

Her üye ,üye olması kaydıyla dilediği her tavanda (yerde) kuşunu uçurabilir.Bu durum kayıt esnasında belirtilir ve yazdırılır.

Yarışmacı kuş uçurma tarihini en az iki gün öncesinden yönetim veya yarışma komitesine bildirmek zorundadır. Aksi halde hakem temin edilememesinden yönetim sorumlu tutulamaz.Bu durumda hakem temini halinde kuş uçurulur. Kuşlar saat 08.00 dan itibaren uçurulabilir, daha erken saatte uçurulamaz. Hakemler ve gözlemcinin yarışma mahalline intikalinden yarışmacı sorumludur. Kuş uçurulan tavanda (yerde) hakemler,gözlemci,kuş sahibi veya vekili dışında kimse bulunamaz. Ortak kuş bakanlar, misafirlerle birlikte müsait olan yan veya yakın yerde hakemlerin izni ile yarışmayı izleyebilirler. Yarışma hakemleri ve gözlemci daha önce üyelerce belirlenmiş ve kabul edilmiş hakem ve gözlemcilerin içinden seçilir. Yarışmacı hakem değişikliği talebinde bulunabilir.
Festival sonunda derece alan kuşların sahiplerine toplam katılım ücretinin: % 50 si Birinciye % 15 i İkinciye % 10 u Üçüncüye ödül olarak verilir.%25 i ise masraflar için derneğe kalır.

Yarışma Kuralları :

Uçurulan kuşun altına en az 5 kuş çıkarılacaktır.
Kümesin kapısı kanat ısındırma süresi dışında açık tutulacaktır.Hakemler gerekli görmeleri halinde mevcut diğer kümeslerin kapısını da açtırabilir.
Kalkışından itibaren kuşa 10 dakika kanat ısındırma süresi verilir.Bu sürede yere kuş çıkarılmaz, kümesin kapısı açılmaz.Bu süre dolmadan inerse,kuş son bir kez daha kaldırılır.Kanat ısındırma süresi içerisindeki oyunlar geçerli değildir.Ancak yarışmacı bu süreyi kullanmayabilir veya daha kısa tutabilir.Bu durumda kuşun kanat ısındırmadan inmesi halinde bir hak daha verilmez.
Uçan kuşun yanına kuş kalkması halinde indirmek amacıyla verilen pırıltıya yapılan oyunlar geçersizdir.
Alçalma mesafesi 5 metreden fazla olan oyunlar, taklasız,boş oyunlar, kanata yüklenmeden yapılan oyunlar,10 metrenin altındaki oyunlar geçersizdir.Taklaya boğulup son anda geçerli mesafeyi bulan oyunlar ve inme hareketi sırasındaki zayıf,göz doldurmayan oyunlarda hakemlerin iyi bir değerlendirme yaparak karar vermesi gerekir.
Kuşun inerken yaptığı yarım turlardaki perdahlarında vurduğu taklalar iniş taklası olarak yazılmaz,en son perdahtaki taklaları iniş taklasıdır.
Yarışmacı hava şartlarına göre kuşunu uçurup uçurmamaya kendi karar verecektir.Kuş havaya kalktıktan sonra kuşu etkileyecek hava değişikliği olduğu takdirde hakemler yarışmacının da görüşünü alarak yarış- mayı erteleme kararı alabilir.
Kuş yarışma esnasında tele çarpma,şahin saldırısına uğrama gibi bir kazaya maruz kalırsa, kazanın hakemler, gözlemci veya seyirciler tarafından görülmesi şartıyla yarışmacıya bir hak daha verilir. Kuşun oyuna girmesi amacıyla yerden pırıltı verilemez.Bu durumdaki oyunlar geçersiz sayılır.
Kuş havaya kalktıktan sonraki 1 saat içerisinde geçerli oyun yapmazsa,20 dakikadan fazla bir süre gözden kaybolursa, yanına kümesinden kuş kalkar ve 15 dk.içerisinde inmezse,yerine inmezse,kümese girerse düzden iner veya yapışırsa,düzden inecekken bir takla vurup inerse diskalifiye olur.

Değerlendirme :

Hakemler kuşun yarışmadaki performansını Yarışma Puan Çizelgesine kaydeder.Yarışma sonunda çizelge hakemler ve yarışmacı tarafından imzalanır. Gözlemcinin de onaylayıp imzalaması koşulu ile hakem kararları geçerli olur, itiraz edilemez. Yarışma komitesi kuşun aldığı puanı hesaplayarak çizelgenin bir fotokopisini dernek ilan panosuna asar.
Festival sonunda eşitlik olursa dereceye girecek kuşların belirlenebilmesi için eşit puanlı kuşlar 15 günlük bir hazırlanma süresi sonunda tekrar uçurulur.

                                             PUANLAMA TABLOSU

 

 

KÜTAHYA KUŞLARI KORUMA DERNEĞİ

Kurallar:

1. Kümesin kapısı kuş sahibinin arzusuna göre açık veya kapalı olabilir.

2. Kuşlar son moda teller içinde değil kümes dışında bulunacak.

3. Yerde en az 10 kuş bulunacak. Kuş sahibi uçuş sırasında onları çoğaltabilir.

4. Kuş atıldıktan sonra ilk 5 dakika içinde konarsa kuş sahibinin arzusuna göre tekrar kaldırılabilir.

5. Kuş atıldıktan sonra dışarıya 10 dakika geçmemek şartıyla kuş sahibi arzu ettiği zaman kuşları çıkarabilir.

6. Kümes önünde kuşlar dağılırsa hakem heyeti tarafından toplatılır.

7. Sahibi ve seyirciler sessiz ve aşırı hareket etmeden kuşu etkileyecek (ses-ıslık ve hareket) yapmayacaklar.

8. Hakem heyeti belli mesafeden hem kendilerini hem seyircileri yerleştirecek öyle seyredilecek.

9. Hakem heyeti o günkü müsabakayı yağış, sıcaklık ve sis hallerinde erteleyebilir.

10. Müsabaka sırasında kuşun başına bir kaza (şahin alırsa) gelecek olursa kuş sahibi bir başka kuşu arzu ederse o gün veya başka bir gün uçurabilir. Arzu ederse kaza anına kadar kuşun yaptığı oyunu kafi görürse o kuşlan da müsabakaya girebilir.

11. Yarışmacı uçuracağı kuşu en azami iki gün öncesinden haber verecektir.

12. Müsabakaya yazılma süresi içerisinde katılım ücretini yatıran kişiler müsabakaya katılabilirler.

13. Müsabakaya katılmak isteyen kişiler ne kadar kuş uçuracaksa yazılma süresi içerisinde o kadar kuş yazdıracaklar ve yazdırdıkları kuş adeti kadar o süre içerisinde para ödeyecekler.

14. Kuş uçarken yere uçmayacak kuşlardan konulacak fakat uçan kuşun yanına yerden kuş kalkar ve onunla 25 dakika uçarsa yarışmadan diskalifiye edilir.

15. Yarışmada 30 dakikayı doldurmayan kuş diskalifiye olur.

16. 30 dakikayı doldurup devamındaki 30 dakika içerisinde hiç sefere gelmeyen kuş diskalifiye olur.

17. 2 saatini doldurmuş 5 seferlik yeterlilik puanını almamış kuş diskalifiye olur.

18. Yarışan kuşlardan birinci (1) gelen kuş toplanan meblağnın % 50 sini, ikinci (2) gelen kuş %30 unu, üçüncü (3) gelen kuş % 20 sini almaya hak kazanır. Müsabakada yarışan kuşun en çok yaptığı marifeti ortalama notudur.

19. Kuş takla ile konarsa 10 puan, taklasız konarsa puan almaz.

20. Uçan kuş hedeften 5 metre uzaktan çekerse sayılmaz. Kuş sahibinin gösterdiği hedef yeri geçerlidir.                          

 

                                              PUANLAMA TABLOSU

 

 

 

 
    Copyright © 2004 Taklaciguvercin.com All Rights Reserved